Üld- ja ostutingimused

Kohvisadam OÜ e-poe KOKOMO.ee tingimused

Seisuga 28.11.2015

  1. Üldtingimused

1.1. Üldtingimused kehtivad kaupade ostja (edaspidi Klient) ja internetipoe KOKOMO.ee omaniku, firma OÜ Kohvisadam (edaspidi KOKOMO.ee e-pood) vahel ostu- ja müügikorra ning reeglite kehtestamiseks, samuti mõlema poole õiguslike kohustustega seotud küsimuste lahendamiseks.

1.2. Üldtingimused, mis kehtivad kaupade KOKOMO.ee e-poe kaudu ostmisel, ei erine Eesti Vabariigi seadusandluse peamistest nõuetest ja normidest.

1.3. Täienduseks Üldtingimustele reguleeritakse Kliendi ja KOKOMO.ee e-poe vahelisi suhteid KOKOMO.ee e-poe poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

1.4. OÜ Kohvisadam omab e-poe arendamise eesmärgil, samuti kasutamiskindluse suurendamise nimel,  õigust muuta ja täiendada käesolevaid Tingimusi ja hinnakirju. Muudatused ja täiendused hinnakirjas ja Tingimustes jõustuvad alates nende avaldamise hetkest veebilehel www.kokomo.ee. Tellimust, mille Klient on teinud enne KOKOMO.ee e-poes muudatuste, täienduste ja paranduste tegemist, aktsepteeritakse vastavalt nimetatud ostutingimustele, mis tellimuse esitamise hetkel kehtisid.

1.5. KOKOMO.ee e-pood ja Klient soovivad sooritada tehingu kaupade müümiseks/ostmiseks KOKOMO.ee e-poest KOKOMO.ee veebisaidi kaudu vastavuses käesolevas dokumendis ette nähtud tingimustega. KOKOMO.ee e-poes tellimust ja makset teostades kinnitab Klient, et on Üldtingimustega tutvunud ja nendega nõus.

2. Hind

2.1. KOKOMO.ee e-poe hinnad on esitatud eurodes ilma transpordikuludeta.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Kauba kohaletoimetamise maksumus sõltub kliendi poolt valitud kauba kohaletoimetamise viisist.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse pärast vajutamist nupule „Lisa ostukorvi”. Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti seda kaupa ostma.

3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient lingile „Alusta tellimuse vormistamist”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamisel valib Klient sobiva kohaletoimetamise mooduse (vt Tarnetingimused) ja makseviisi (vt Makseviisid).

3.4. Tutvuge KOKOMO.ee e-poe müügitingimustega  ja pange linnuke lahtrisse, mis on lause „Olen KOKOMO.ee e-poe müügitingimustega nõus” kõrval.

3.5. Pärast nupule „Ostan” vajutamist ilmub ekraanile Kliendile koostatud arve. Arve koopia saadetakse automaatselt tellimuses näidatud elektronposti aadressile.

3.6. Klient kontrollib informatsiooni täpsust ja Saaja ning Saatja andmete korrektsust.

3.7. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks (jõustunuks) nimetatud summa laekumise hetkest OÜ Kohvisadam arveldusarvele.

4. Kauba eest tasumine

4.1. Kauba eest tasumiseks valib Klient tellimuse vormistamise lehel tema jaoks sobiva makseviisi.

4.2. Klient võib tellimuse eest tasuda järgmisel viisil:

4.2.1. Internetipanga kaudu.

Makse sooritamiseks suunatakse Klient tellimuse kinnitamise lehelt automaatselt tema poolt valitud internetipanka:

Swedbank, SEB Pank, Nordea Pank, Danske bank.

4.2.2. Arve alusel.

Tellimuse kinnitamise lehel valib Klient „saada arve”, pärast mida saadetakse arve tema elektronposti aadressile.

Klient tasub arve pangaülekandega OÜ Kohvisadam pangakontole.

Üksikasjadega võib tutvuda (vt Makseviisid).

4.2.3. Krediitkaardiga.

Klient suunatakse tellimuse kinnitamise lehelt automaatselt krediitkaardiga online makse sooritamise lehele.

4.3. Tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui arvet ei tasuta 7 päeva jooksul tellimuse laekumise hetkest alates. (vt Makseviisid).

5. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Pärast lepingu jõustumist punkti 3.7 alusel ja tingimusel, et punkt 1.5 on täidetud, toimetatakse tellitud kaup Kliendi poolt nimetatud aadressile.

5.2. Kauba transportimiseks pakume me valikut järgmistest kohaletoimetamise viisidest, lähtudes seejuures põhimõttest – taskukohane hind, usaldusväärsus, kliendi mugavus (vt Tarnetingimused):

5.2.1. Omniva pakiautomaadi kullerteenus on kättesaadav Eesti piires. (Pakiautomaatide asukohad leiad leheküljelt www.omniva.ee)

5.2.2. Omniva kuller kullerteenus on kättesaadav kogu Eestis.

5.2.3. Omniva kullerteenus pakiautomaadi vahendusel on kättesaadav kogu Eestis.

5.3. Pärast seda, kui kaup on kullerile üle antud, võtab kuller teiega kauba kohaletoimetamise aja täpsustamiseks ühendust.

5.4. Kuller toimetab kauba tellimuses näidatud aadressile. Kui kaup on Kliendile juba ära saadetud, siis kauba kohaletoimetamise kohta enam muuta ei saa.

5.5. Tellimuses näidatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste ärahoidmine kauba kohaletoimetamisel.

KOKOMO.ee ja kullerfirmad ei vastuta kauba kohaletoimetamisega viivitamise ja võimalike arusaamatuste eest juhul, kui antud viivitused ja arusaamatused tekkisid Kliendi poolt ebakorrektselt vormistatud tellimuse tagajärjel.

5.6. KOKOMO.ee soovitab kauba pakend tähelepanelikult üle vaadata. Kahjustatud kaubast palume saata teade elektroposti aadressile info@kokomo.ee

Vastasel korral on võimalikke pretensioone keeruline rahuldada.

6. Tellimuse tühistamine ja kauba tagastamine

6.1. KOKOMO.ee omab õigust tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve on jäänud 7 tööpäeva jooksul tasumata. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendile tasumata tellimuse kohta meeldetuletus.

6.2. Kui tellitud kaup ei sobi Kliendile või ei vasta tema ootustele, siis võib ta kauba tagastada 14 tööpäeva jooksul selle kättesaamise hetkest alates. Kauba tagastamiseks peab Klient saatma nimetatud tähtaja (14 päeva) jooksul vastava teate elektronposti aadressile info@kokomo.ee

6.2.1. Tagastamisele kuuluv kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, koos etikettidega ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub Kliendi pangaarvele hiljemalt 14 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil müüja on lepingu lõpetamise teatise kätte saanud. Ettemaks makstakse tagasi pärast seda, kui me oleme KOKOMO.ee e-poe lattu tagastatud kauba üle kontrollinud.

6.2.2. Kauba tagastamisel jätab KOKOMO.ee e-pood endale õiguse nõuda Kliendilt transpordikulude tasumist suuruses kuni 5 eurot ja transpordikulud tagastamisele kuuluvast summast maha arvestada.

6.3. Kui tagastatav kaup või selle pakend on rikutud ja kahjustatud Kliendi poolt kauba mittesihipärase kasutamise, samuti kui osa kaubast on kasutatud, siis jätab KOKOMO.ee e-pood endale õiguse pidada tagastatavast summast kinni summa, mille võrra on kauba väärtus vähenenud. Antud juhul arvestatakse välja erinevus kauba eest tasutud summa ja kahjustatud eseme vähenenud väärtuse vahel. Kui te ei ole kauba vähendatud väärtuse summaga nõus, siis teil on õigus kaasata hinnangu andmiseks sõltumatu ekspert.

Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse Kliendi ja KOKOMO.ee vahel võrdselt, välja arvatud juhud, kui ühe poole positsioon on täiesti põhjendamatu. Sellisel juhul kannab kõik ekspertiisikulud see pool, kelle positsioon osutub põhjendamatuks.

6.4. KOKOMO.ee tasub kauba tagastamise kulud juhul, kui kaup sai kahjustada transportimisel või kaubal olid defektid, mida ei olnud võimalik välisvaatlusel avastada ning mis ei tekkinud pakendi avamisel või kaup ei vastanud tellitule.

6.5. KOKOMO.ee jätab endale õiguse tühistada tellimus juhul, kui tellitud kaup on laos lõppenud ning Klient ei ole KOKOMO.ee poolt pakutava asenduskaubaga nõus.

7. Garantii ja pretensioonide esitamise õigus

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (peatükk 11; paragrahv 218(2)) on Kliendil õigus esitada pretensioone 2 aasta jooksul kauba soetamise päevast alates. Esimese 6 kuu jooksul avastatud defekti korral eeldatakse, et see oli juba kauba soetamise hetkel olemas. Defekti või puuduse iseloomu määrab kindlaks KOKOMO.ee müüja.

7.2. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtu poole.

7.3. Pretensiooni esitamiseks tuleb saata elektronposti aadressile info@kokomo.ee järgmised andmed:

  • arve/tellimuse number;
  • kliendi nimi ja kontaktandmed;
  • kaubal avastatud defekt, kirjeldus, kus ja millal see defekt avastati või tekkis, ja lisada fotod, millel on kauba defekt selgelt näha;
  • KOKOMO.ee-le esitatavad nõudmised.

7.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul defekti avastamise hetkest alates. Kui Klient selle tähtaja jooksul avaldust ei esita, siis ta kaotab õiguse nõuda KOKOMO.ee-lt kauba tasuta remonti või detaili asendamist.

7.5. Kui tegemist on tootmisdefektiga, siis on Kliendil õigus nõuda kauba remontimist, aga remondi ebaefektiivsuse või remondivõimaluse puudumise korral on Kliendil õigus nõuda kauba asendamist. Kliendil on õigus nõuda raha tagasi ainult sellisel juhul, kui kauba või detaili asendamine mõistliku aja jooksul on sobiva kauba puudumise tõttu osutunud võimatuks (Võlaõigusseadus, peatükk 11, paragrahv 222(1)).

7.6. Defektse kauba tagastamise korral tagastatakse Kliendile kauba eest tasutud summa (koos transpordikuludega) nimetatud pangaarvele hiljemalt 14 päeva jooksul defektse kauba tagastamise hetkest alates.

7.7. KOKOMO.ee ei kanna vastutust:

7.7.1. kauba omaduste halvenemise/kaubale tekitatud kahjustuste eest, mis on tekkinud Kliendi süül või lohakuse tõttu;

7.7.2. defektide ja puuduste eest, mis on tekkinud toote ebaõige kasutamise tõttu;

7.7.3. kauba loomuliku füüsilise kulumise eest, mis on tekkinud kauba tavalise kasutamise ajal.

7.8. KOKOMO.ee kohustub andma Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse 15 päeva jooksul pärast pretensiooni esitamist, meie töötajad võtavad teiega lähimal ajal ühendust.

7.9. Lisaks õigustele, mis tulenevad pretensioonide esitamise õigusest, on ostjal olemas kõik muud Eesti Vabariigi seadusandlusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõu asjaolud

8.1. Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ei vastuta KOKOMO.ee Kliendi ees kahju eest, mis on tekkinud KOKOMO.ee tingimuste rikkumise tõttu.

8.2. Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele vastutab Klient KOKOMO.ee ees kahju eest, mis on tekkinud Kliendi poolt tingimuste rikkumise tõttu.

8.3. Kumbki pool ei vastuta teise poole ees, ja tingimuste rikkumine viivituse või kohustuste täitmata jätmise näol ei too endaga kaasa vastutust juhul, kui selle põhjuseks olid pooltest sõltumatud vääramatu jõu asjaolud.

8.4. KOKOMO.ee ei hüvita moraalset kahju, mis võib tekkida tarnetähtaegade, hindade ja muude tingimuste muutumisel kehtivate Üldtingimuste raames.

8.5. KOKOMO.ee ei hüvita kliendi kulusid, mis on tingitud asjaoludest, kui Klient võtab endale vastutuse kolmandate isikute ees (kes ei sõltu KOKOMO.ee-st) tingimustel, mis on antud tingimustega vastuolus.

8.6. KOKOMO.ee ei hüvita Kliendile võimalusi, mis jäid kohaletoimetamise tähtaegade, hindade ja teiste tingimuste muutumise tagajärjel kasutamata.

9. Muud tingimused

9.1. KOKOMO.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute kaupade, teenuste ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on endale uudiskirjade saatmise tellinud. Kliendil on õigus nõuda oma andmete eemaldamist KOKOMO.ee andmebaasist.

9.3. Küsimused, mille lahendamist käesolevad Tingimused ei võimalda, lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

9.4. Klientide teenindamine

Internetipood KOKOMO.ee on avatud teie jaoks ööpäevaringselt.

Küsimuste ja ettepanekute tekkimisel palume võtta meiega ühendust info@kokomo.ee kaudu.

9.5. Privaatsuspoliitika.

KOKOMO.ee e-pood järgib kleindi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigi seadustele (vt Privaatsuspoliitika).

10. Lepingust taganemine – lahtiütlemine

10.1. Kauba kujutisel on illustreeriv iseloom. Kaupade ja nende omaduste kirjeldamisel püüame olla maksimaalselt täpsed, kuid me ei pretendeeri viimase instantsi tõele. Kaupade tootjad võivad muuta spetsifikatsioone ilma meiega eelnevalt kooskõlastamata.

Kui te märkate kauba kirjelduses või kujutises ebatäpsusi, siis palume teatada sellest elektronposti aadressile info@kokomo.ee

10.2. Kaubavalik ja hinnad võivad muutuda eelneva teavitamiseta. Infot kaupade kohta kontrollitakse ja täiendatakse regulaarselt.

Updating ..
Your cart is currently empty.