HONEY

6,00 

Fresh crop of Järvamaa honey available.
500g

 

Meie mesilinnud pärinevad aastast 1982, kui vanaisa Ülo tõi esimesed meetarud meie maakodusse Järvamaal, Kukevere külas. Sellest ajast alates on meil mesi olnud omast käest võtta.

Vanaisa veel 90-aastaselt tegeles mesilastega, kuid oli aeg, et keegi võtaks teatepulga üle. Nii ma küsisingi temalt kõik mesinduse käsiraamatud ja hakkasin lugema ja õppima. Samal ajal meenutasin neid kord, kui lapsena ning ka suuremana koos vanaisaga mesitarudes toimetasin.

2019 hakkasin omal käel mesitarusid hooldama. Vanaisa 10 tarust 5 on taas koduks töökatele mesilastele. Kurvastuseks vanaisa lahkus 93-aastasena 2020. aasta lõpus. Kuid ma leidsin tühjana talle viidud meepurgi oma esimesest saagist, ma usun, et talle meeldis.
Usume, et Sulle meeldib samuti.

UUENDUS: 2021 kevadel külastas mesilat karu.
Loome uut mesilat..

UUENDUS: 2021 sügis, arenev mesila Põhjala Tehases

* * *
ENG

Our honeybees genes reach back to 1982, when grandfather Ülo started beekeeping in our countryhouse
in Järva Parish, Kukevere.

Since then we’ve always had honey on our table.

When grandpa got 90 years he still visited and worked with bees, but i understood
that someone had to take over, so i asked all the beekeeping books that he had and started reading and
trying to connect the dots from childhood memory when I grow up next to our 10 hives.

Now almost a year later i finally have connected the dots and 5 our hives are now back in business.
Sadly grandpa passed away at 93 in the end 2020, but i found an empty honey jar witch i gave him
from my first crop, i assume he liked it.

We believe you like our honey.

Update: 2021 spring, a bear visited our beehives.
Currently creating new apiary..

Update II: 2021 autumn, new apiary developing in Põhjala Tehas

 

Category: Tags: ,
Updating ..
Your cart is currently empty.